Pris 120 kr
Pris 20 st eller fler 96 kr
Tävla på lika villkor är i första hand framtaget för att användas vid utbildningen av tävlingsfunktionärer i simning. Tanken är att häftet ska vara ett komplement till det som gås igenom under själva utbildningen – här behandlas grundläggande delar som tävlingsregler, beskrivningar av hur en simtävling går till ur ett funktionärsperspektiv samt vad som krävs av en tävlingsfunktionär. Nyutbildade tävlingsfunktionärer kan också använda häftet som ett uppslagsverk vid simtävlingar.

Aktuella och fullständiga tävlingsregler återfinns i Svenska Simförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser på www.svensksimidrott.se

Författare: Svenska simförbundets regelkommitté

Fakta

Titel Tävla på lika villkor
Författare
ISBN 978-91-7727-014-0
Artikelnummer 13012
Utgivningsår 2018
Sidantal 52
Format Häfte