Pris 99 kr
Pris 20 st eller fler 79 kr
Medlemspris Bli medlem 79 kr
Filmen Svensk idrott - världens bästa innehåller tre delar; Jakten på resultat, Vikten av rent spel och Glädjen som drivkraft.

Syftet är att skapa lust till samtal och dialog för att på så sätt bidra till att starta meningsfulla samtal i idrottsföreningarna, med barn- och ungdomsverksamhet runt om i Sverige. Innehållet bygger på svensk idrotts gemensamma värdegrund som antogs 2009; Glädje & gemenskap, Allas rätt att vara med, Demokrati & delaktighet samt Rent spel.

Filmen är en samproduktion mellan SISU Idrottsutbildarna, SISU Idrottsböcker, RF och Svenska Spel.

Fler utbildningsmaterial med koppling till värdegrundsarbetet Värdefullt:

Världens bästa coach

Så blir du världens bästa idrottsförälder

Svensk idrott - världens bästa, Diskussionskort

För ytterligare inspiration och verktyg läs vidare på www.sisuidrottsutbildarna.se och på www.rf.se

Fakta

Titel Svensk idrott - världens bästa
Författare
ISBN
Artikelnummer 1286
Utgivningsår 2010
Sidantal 0
Format DVD