Utbildningskonsulent
  • SvFF Spelarutbildningsplan

    Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer kan utveckla fotbollsspelare i åldern 6-19 år, och ge möjlighet till ett livslångt lärande samt en aktiv livsstil.

    Pris 150 kr
  • Fotbollens spela, lek och lär

    Fotbollens spela lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll genom fem övergripande riktlinjer. Alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll behöver känna till riktlinjerna och förstå sin roll i att skapa en lustfylld verksamhet för alla fotbollsspelare i Sverige.

    Pris 65 kr