Pris 445 kr
GTU bestå av en generell del och genomförs som gränsöverskridande grundutbildning. Denna del ansvarar SISU Idrottsutbildarna för. Den idrottsspecifika delen i utbildningen ansvarar respektive specialidrottsförbund för. GTU är indelad i tre olika nivåer kopplat till den ålder som du är tränare för. För att gå GTU 2 skall deltagaren ha gått GTU för att ha rätt förkunskaper. Detsamma gäller mellan steg 2 och 3.

Här kan du läsa mer om Grundtränarutbildningen på SISU Idrottsutbildarnas webbplats.

Grundtränarutbildningen nivå 2 - Utveckling
Ger ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i åldersfasen efterpubertet till äldre ungdom. Kurslitteratur som används är Träningslära för idrotterna och Praktisk Idrottspsykologi

Fakta

Titel Paket GTU, steg 2
Författare Henrik Gustafsson, Jostein Hallén, Peter Hassmén, Göran Kenttä, Lars Tore Ronglan
ISBN
Artikelnummer 1325
Utgivningsår 2013
Sidantal 0
Format