Pris 249 kr
Pris 20 st eller fler 199 kr
Medlemspris Bli medlem 199 kr
Ortorexi finns också som e-bok i vår widgetshop som du hittar här.

Vad är ortorexi?

Ortorexi innebär en fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med extremt stora träningsmängder. Det är inte en vedertagen diagnos utan ett samhällsfenomen, en trend i en tid när jakten på perfekta kroppar, evig ungdom och topprestationer är vanligt förekommande. Boken beskriver den ortorektiska processen, den fysiologiska och den stegvisa beteendeförändringen, fysiska och psykosociala symtom, samt möjliga orsaker bakom ortorexi. Genom att visa på likheter med och skillnader mot traditionella ätstörningar - anorexi, bulimi, hetsätning och ätstörning UNS - samt till andra former av träningsberoende, tydliggörs vad som är ortorexins kärna. Berättelser skrivna av personer med personlig erfarenhet av ortorexi presenteras löpande i boken och de visar hur komplext tillståndet är. Boken avslutas med en genomgång av mät- och behandlingsmetoder, och en beskrivning av hur viktig motivationen är för en framgångsrik behandling.

Är dagens informationsflöde en bidragande orsak till osunda vanor?

Författarna har arbetat med ortorexi och träningsstörningar i drygt tjugo år och vill med boken förmedla sina kunskaper och erfarenheter om människans integrerade fysiologi och psykologi. De vill också öka förståelsen för att dagens informationsflöde gällande mat och träning kan vara en bidragande orsak till att vissa utvecklar osunda vanor. Ortorexi vänder sig i första hand till tränare och ledare inom såväl elit- som breddidrott, men även till lärare, föräldrar, anhöriga, vänner, samt rådgivare inom kost, träning och livsstil. Ju fler som har kunskap om ortorexi, desto fler kan identifiera tillståndet och i ett tidigt skede bemöta den som befinner sig i riskzonen eller som redan har utvecklat ortorexi. Här kan du se programmet En bok en författare där Yvonne Lin intervjuas om ortorexi, överdriven nyttighet och träning.

Fakta

Titel Ortorexi
Författare Yvonne Lin
ISBN 978-91-86323-70-7
Artikelnummer 1343
Utgivningsår 2014
Sidantal 159
Format Mjukband