Pris 410 kr
Pris 20 st eller fler 328 kr
Medlemspris Bli medlem 359 kr

Undersökningsmetoder och rehabprogram

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering är ett måste om du vill veta allt om behandling och rehabilitering av motions- och idrottsskador. I boken beskrivs varje unik skada i detalj, både avseende diagnostik och behandling. Är du idrottsläkare eller sjukgymnast är boken ett perfekt stöd då du får konkret information både om undersökningsmetoder och rehabiliteringsprogram. Genom rubrikerna skademekanism, symtom, behandling och prognos beskrivs varje skada ingående.

För flera vanliga skador ges även detaljerade rehabprogram. Rehabprogrammen är uppbyggda enligt en helt ny modell, rehabmåltavlan, som beskriver hur träning och övningar ska läggas upp utifrån de fyra rehabfaserna som den aktive måste gå igenom innan han eller hon är redo att återgå till idrott och motion igen.

Filmade rehabövningar och undersökningsmetoder på dvd

Till boken hör en dvd med cirka 20 filmade undersökningsmetoder med tydliga instruktioner. Dessutom visas rehabövningar för fot, knä, höft, rygg och axel som alla är uppbyggda enligt rehabmåltavlan.

Innehållet i bok och dvd grundar sig på vetenskaplig forskning samt på författarnas långa erfarenhet av behandling och rehabilitering.

Fakta

Titel Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Författare Jon Karlsson, Leif Swärd, Roland Thomeé
ISBN 9789186323097
Artikelnummer 1233
Utgivningsår 2011
Sidantal 344
Format Mjukband