Pris 250 kr

Nationell idrottsutbildning fotboll är ett digitalt utbildningsmaterial för elever som studerar specialidrottsämnet fotboll på nationella idrottsutbildningar (NIU). Materialet är en studieplan som är skapad utifrån en helhetssyn på fotboll där spelet är i fokus. Tanken är att eleven ska lära sig att bli sin egen tränare samt att öka sina fotbollskunskaper och -färdigheter.

Materialet består av en webbplats som ger eleven kunskaper inom ämnen som spelet, fotbollsfysiologi, psykologi, kost, fair play och fotbollens roll i samhället.

Läs mer om Nationell idrottsutbildning fotboll på svenskfotboll.se/niu.

Här kan du lyssna på en intervju med Mika Sankala, Riksinstruktör/skolansvarig på SvFF.

Fakta

Titel Nationell idrottsutbildning fotboll
Författare
ISBN 978-91-87745-95-9
Artikelnummer 22018
Utgivningsår 2016
Sidantal
Format