Pris 299 kr
Pris 20 st eller fler 239 kr
Medlemspris Bli medlem 249 kr
Kunskap och strategier för hälsovägledaren
Många människor i Sverige är i behov av att röra sig mer och minska sitt stillasittande. Utgångspunkten för Motivation för motion är den senaste svenska rekommendationen för fysisk aktivitet ur hälsosynpunkt, samt förståelsen för vilka faktorer som kan vara avgörande för framgång i arbetet med att förändra livsstilen (i första hand den fysiska aktiviteten). Att skapa det rätta förändringsklimatet är en viktig uppgift för hälsovägledaren, liksom att ha kunskap om förändringsprocessens olika faser och vilka strategier som är mest effektiva att använda. Boken presenterar såväl hälsovägledarens roll och behov av färdigheter, som strategier och tekniker som uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Relevant för många yrkesgrupper
Motivation för motion är relevant för många olika yrkesgrupper som på olika vägar kommer i kontakt med personer i behov av ökad fysisk aktivitet. Den ska kunna användas i många olika sammanhang och under olika förutsättningar. Hur innehållet används beror på hur mycket tid som finns till hälsovägledning.
 
Boken är en revidering av 2001 års utgåva – nu med uppdaterad kunskap och erfarenhet för beteendeförändring och ökad fysisk aktivitet.

"Vår förhoppning är att boken ska underlätta den svåra konsten, men samtidigt berikande upplevelsen, att hjälpa människor att öka sin fysiska aktivitet.”
Johan Faskunger och Kamilla Nylund

Fakta

Titel Motivation för motion
Författare Johan Faskunger, Kamilla Nylund
ISBN 9789187745058
Artikelnummer 1357
Utgivningsår 2014
Sidantal 156
Format Mjukband