Lena Andersson-Stenquist är verksam som ledare inom framförallt babysim samt siminlärning. Sedan mitten av 90-talet har hon varit delaktig i framtagning av Svenska Simförbundet olika utbildningsmaterial inom dessa områden.

Lena har sedan denna tid varit anställd inom simningen i Malmö samt Helsingborg, och hon ingår i Svenska Simförbundet simkommitté.
  • Minisim

    Lär riktigt små barn att simma!

    Pris 159 kr
    Pris 20 st eller fler 127 kr