Johan Andersson är Fil. Kand. i Idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi, och har arbetat med föreningsutveckling och värdegrundsfrågor på både förenings- och  förbundsnivå. Under 5 års tid var han också verksam som tränare på friidrottsgymnasiet i Karlstad.

  • Svensk Friidrotts ledarpärm

    Varje år introduceras många nya tränare i Sveriges friidrottsföreningar och ofta är det ett glapp mellan den första dagen man är verksam som tränare och den första utbildningsdagen. Med denna pärm vill Svenska Friidrottsförbundet ge ett redskap för den nya tränaren att komma igång med bra verksamhet ”från dag 1”.

    Pris 200 kr
    Pris 20 st eller fler 160 kr