Skolidrott

SISU IDROTTSBÖCKER I SAMARBETE MED SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET

  • Unga leder unga

    Unga leder unga - handbok för unga ledare inom idrotten Skolidrottsföreningen, skol-IF, är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar du på egna villkor i anslutning till skoldagen. Som medlem i en skolidrottsförening har du också många möjligheter att lära dig mer. Unga leder unga ingår i Svenska Skolidrottsförbundets ledarutbildning och är en bok för alla unga ledare mellan 10 och 19 år.

    Pris 169 kr
    Pris 20 st eller fler 135 kr