Konståkning

SISU IDROTTSBÖCKER I SAMARBETE MED KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET

  • Grundkurs i konståkning

    Lär dig om konståkningens grunder, barns och ungdomars psykiska och sociala utveckling samt ledarskapets betydelse.

    Pris 350 kr
    Pris 20 st eller fler 280 kr