Pris 299 kr
Pris 20 st eller fler 239 kr
Medlemspris Bli medlem 259 kr
I moderna företag och även i offentliga organisationer utses ofta ”hälsoinspiratörer” eller ”friskvårdsombud”, som förväntas ha en roll i organisationens hälso- och friskvårdsarbete.
 
Denna bok bidrar med kunskap och kan läsas fristående av personer som har inspiratörsrollen utan att de har en särskild utbildning. Den kan även användas som kursdokumentation vid utbildning. Boken är även bra för personalchefer, friskvårdsansvariga och arbetsmiljöchefer för att ge uppslag kring hur hälsoinspiratörer kan användas i det praktiska hälsoarbetet.

Boken är nu omfattande reviderad med:

  •  Data om svenska folkets livsstil, hälsoupplevelser, vikt, kondition och hälsa
  • Behovet av återhämtning
  • Stillasittande som hälsorisk och behovet av att bryta stillasittandet
  • Positiva effekter av fysisk aktivitet och nya rekommendationer för motion och träning
  • Mer om konditionstestning
  • Rekommendationer om bra kostvanor
  • Hur mycket motion som behövs för viktminskning
  •  Att mäta kroppssammansättning
  • Beteendeförändring och motiverande samtal
  • Nyheter om Hälsoprofilbedömning och HPI Hälsoscreening som en del i strategiskt hälsoarbete

 

Komplettera boken med ett övningshäfte

För att förbättra hälsan och bli starkare och rörligare rekommenderas att, utöver konditionsträning, styrketräna minst två dagar i veckan. Till boken Handbok för hälsoinspiratörer finns därför ett kompletterande övningshäfte som en hälsoinspiratör kan använda i sitt friskvårdsarbete för att inspirera och motivera sina arbetskamrater. Häftet innehåller enkla och instruktiva styrke- och stretchövningar, samt rörlighets- och styrketester som kan fungera som underlag för och uppföljning av olika träningsprogram.
 

Fakta

Titel Handbok för hälsoinspiratörer
Författare Gunnar Andersson, Tommy Ljusenius
ISBN 978-91-7727-008-9
Artikelnummer 1405
Utgivningsår 2017
Sidantal 172
Format