Gunnar Pettersson jobbar som Grassroots manager på Svenska Fotbollförbundet. Tjänsten inkluderar ett övergripande ansvar för barn- och ungdomsfotbollen, inklusive dess kurslitteratur och utbildningar. Gunnar är utbildad i fotbollsvetenskap på John Moores University i Liverpool och har tidigare arbetslivserfarenhet från både distriktsförbund och föreningsliv.
  • Fotbollens spela, lek och lär

    Fotbollens spela lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll genom fem övergripande riktlinjer. Alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll behöver känna till riktlinjerna och förstå sin roll i att skapa en lustfylld verksamhet för alla fotbollsspelare i Sverige.

    Pris 65 kr