Pris 310 kr
Pris 20 st eller fler 248 kr
Medlemspris Bli medlem 278 kr
Hur skapas ett svårslaget idrottslag? Vad är det som gör att vissa lag blir mer framgångsrika än andra, även de som ibland "på pappret" räknas som sämre? Och finns det verkligen forskning bakom något som ofta beskrivs med ord som kemi och känslor?

Gruppdynamik inom idrott – nycklar till världens bästa lag beskriver idrottsgruppen ur flera olika perspektiv. Med en fot i forskningen och den andra i den praktiska verkligheten får läsaren kunskap och förståelse för viktiga teorier och processer som ligger bakom idrottsgruppens utveckling mot framgång. Trots att det alltid finns ett osäkerhetsmoment inom idrott – vilket för många kan vara idrottens charm – finns det vetenskapliga teorier och modeller som kan beskrivas som kunskapsmässiga nycklar med vilkas hjälp det går att bygga starka och välfungerande lag.

Boken riktar sig främst till tränare och aktiva i idrottsgrupper men är även tänkt som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor, samt vid tränarutbildningar inom idrotten. Innehållet är även intressant för yrkesgrupper som kommer i kontakt med gruppdynamiska processer, till exempel lärare i idrott och hälsa.
 

Fakta

Titel Gruppdynamik inom idrott
Författare Urban Johnson, Magnus Lindwall, Pär Rylander
ISBN 978-91-87745-92-8
Artikelnummer 1385
Utgivningsår 2016
Sidantal 310
Format Mjukband