Pris 99 kr

Hur och när i spelet fotbollsaktionerna ska utföras

Ju bättre en spelare kan behärska sina fotbollsfärdigheter, desto mer tid skapas för att uppfatta, värdera, besluta och agera i spelet. Färdighetsträningen ska alltid kopplas till spelförståelsen så att spelaren upplever att träningen utgår från spelet. Fokus bör vara att spelaren utvecklar sin förmåga att välja var och när, i vilken riktning och med vilken fart som fotbollsaktionen ska genomföras. Fotbollens färdigheter är ett webbaserat utbildningsmaterial som vänder sig till både tränare och spelare.

Svenska Fotbollförbundet erbjuder kompletta fotbollsutbildningar för både spelare och tränare som består av följande material:

- Spelarutbildningsplanen som anger VAD som ska tränas
- Tränarutbildningar som anger HUR träningen ska genomföras
- Webbverktyget Fotbollens Färdigheter som lär spelaren hur de tekniska färdigheterna i fotbollsaktionerna ska utföras och när i spelet det sker

Webbplatsen Fotbollens Färdigheter

På webbplatsen fogis.se/fotbollensfardigheter hittar du cirka 40 filmer som visar olika fotbollsfärdigheter. Syftet är att tränare och spelare ska kunna titta på filmerna och se hur ett moment utförs och lyssna på den pedagogiska beskrivningen. Direkt därefter prövas momentet på planen.

Titta gärna på vår trailer för Fotbollens Färdigheter

Fakta

Titel Fotbollens Färdigheter
Författare Mats Svensson, Anders Bengtsson, Urban Hammar
ISBN 978-91-87745-88-1
Artikelnummer 22011
Utgivningsår 2016
Sidantal
Format