Pris 65 kr
Fotbollens spela lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll genom fem övergripande riktlinjer. Alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll behöver känna till riktlinjerna och förstå sin roll i att skapa en lustfylld verksamhet för alla fotbollsspelare i Sverige.

FSLL består av ett häfte och en webbplats. I häftet beskrivs inledningsvis hur svensk fotboll är organiserad, därefter förklaras riktlinjerna för svensk barn- och ungdomsfotboll.

Avslutningsvis presenteras de hjälpmedel som finns för föreningar i arbetet med att leva upp till riktlinjerna. Webbplatsen är en fördjupning av innehållet i häftet och förklarar varför riktlinjerna är utformade som de är och hur de praktiseras. Webben består av filmer och kompletterande texter. Registreringskod för webbplatsen följer med häftet.

Besök webbplatsen för Fotbollens spela lek och lär

Fakta

Titel Fotbollens spela, lek och lär
Författare Peter Landström, Gunnar Pettersson, Rasmus Wallin-Tornberg
ISBN
Artikelnummer 22025
Utgivningsår 2017
Sidantal 28
Format Häfte