Pris 120 kr
Pris 20 st eller fler 96 kr
Fortsätt tävla på lika villkor är ett utbildningsmaterial som används vid utbildning av distriktsfunktionärer i simning. Tonvikten ligger på beskrivningen av de olika roller som ledande funktionärer har.

Vidare finns exempel på checklistor som kan användas vid simtävlingar.

Aktuella och fullständiga tävlingsregler återfinns i Svenska Simförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser på www.svensksimidrott.se

Författare: Svenska simförbundets regelkommitté

Fakta

Titel Fortsätt tävla på lika villkor
Författare
ISBN 978-91-7727-014-0
Artikelnummer 13013
Utgivningsår 2018
Sidantal 52
Format Häfte