Runt om i Sverige och världen finns mängder av kunskap om idrott och hälsa. SISU Idrottsböckers uppdrag som idrottens förlag är att samla in denna kunskap och göra den tillgänglig för fler. Här presenteras våra författare med kopplingar till de böcker eller andra utbildningsmaterial som de har gett ut på SISU Idrottsböcker.