Eva Andersson ar docent, legitimerad läkare och idrottslärare. Hon är anställd som lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Där undervisar hon bland annat i idrotts- och samhällsmedicin för studenter på hälsopedagog-, idrottslärar- och tränarprogrammen. Tillsammans med kollegor och studenter organiserar hon vid GIH hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet, exempelvis för äldre med olika folksjukdomar och för personer med depression.
  • Skador & sjukdomar

    Här får du lära dig hur du hanterar skador och sjukdomar som av olika anledningar drabbar fysiskt aktiva personer.

    Pris 150 kr
    Pris 20 st eller fler 120 kr