Anders Almgren har en gedigen utbildning i idrottspsykologi och deltog i utbildningen European Masters i sport and exercise psychology. Han har själv erfarenheter som elitidrottare. Anders har arbetat med mentala föreställningar inom elitidrotten och näringslivet. Han driver också idag ett eget företag som idrottspsykologisk rådgivare och föreläsare. Han har arbetat med idrottare som tävlat på EM och VM.
  • Träna tanken

    Att förbättra självförtroendet, hitta koncentrationen och lära sig att hantera nervositet, är exempel på vad mentala föreställningar används till inom idrotten.

    Pris 269 kr
    Pris 20 st eller fler 215 kr
    Medlemspris 219 kr