Ledarskap & coaching

 • Idrottens ledarskap

  Idrottens ledarskap tar upp olika aspekter av ledarskap. Inledningsvis kan du läsa om ett idé- och värderingsstyrt ledarskap som kännetecknas av sex nyckelord.

  Pris 199 kr
  Pris 20 st eller fler 159 kr
 • Idrottens träning

  Idrottens träning tar upp olika aspekter av träning och tränarskap. Inledningsvis ger SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet en introduktion till begreppet rörelseförståelse (eller physical literacy).

  Pris 219 kr
 • Utveckla ledarskapet

  Att utöva ledarskap inom idrott är en spännande men många gånger komplex och utmanande uppgift. Detta oavsett om du leder dig själv, individer, lag eller organisationer på förenings-och förbundsnivå eller kallar dig för tränare, coach eller ledare.

  Pris 310 kr
  Pris 20 st eller fler 248 kr
  Medlemspris 279 kr
 • Gruppdynamik inom idrott

  Hur påverkar tränaren/ledaren laget och dess prestation? Hur ska roller fördelas på ett bra sätt? Varför är normer viktiga?

  Pris 310 kr
  Pris 20 st eller fler 248 kr
  Medlemspris 278 kr
 • Motiverande samtal

  Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra.

  Pris 298 kr
  Pris 20 st eller fler 238 kr
  Medlemspris 259 kr
 • Dolda utmaningar

  En skrift från Centrum för idrottsforskning som ger inspiration, tips och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med adhd och andra osynliga funktionsnedsättningar inom idrotten.

  Pris 0 kr
 • Paket GTU, steg 2

  Grundtränarutbildningen, GTU, är en fortsättning på Plattformen där du fördjupar dig i ämnesområdena träningslära och tränarskap.

  Pris 445 kr
 • Paket GTU, steg 1

  Grundtränarutbildningen, GTU, är en fortsättning på Plattformen där du fördjupar dig i ämnesområdena träningslära och tränarskap.

  Pris 319 kr
 • Målvaktsträning Handboll

  Webbplats med utbildningsmaterial för handbollsmålvakter och deras tränare Målvaktsträning – handboll är handbollens nya utbildningsmaterial för målvakter och deras tränare. Utbildningsmaterialet är webbaserat och vänder sig till alla målvakter – från de allra yngsta till de allra bästa.

  Pris 249 kr
  Pris 20 st eller fler 199 kr
 • Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

  En bok för dig som är barn- och ungdomsledare inom idrotten och vill veta mer om hur du kan anpassa träningen på bästa sätt till varje individs biologiska ålder, behov och förutsättningar.

  Pris 210 kr
  Pris 20 st eller fler 168 kr