Pris 159 kr
Pris 20 st eller fler 127 kr
Vad tittar du på när du analyserar skidtekniken hos en skidåkare?
Alpin skidteknik innehåller dessutom metoder för att lösa vissa skidtekniska problem. Metoderna ska ses som förslag och självklart anpassas efter terräng, fart, lutning och utifrån den individ du arbetar med.

Beroende på läsarens erfarenhet och kunskap kan boken fylla olika syften men i det stora hela är bokens syfte och mål att läsaren ska:
 • Få en grundförståelse för att det är många viktiga faktorer som påverkar utvecklingen av alpin skidteknik
 • Få baskunskaper och verktyg som ligger till grund för reflektion och analys av skidteknik
 • få svar på frågorna vad-varför-hur? Vad strävar vi efter i dagens skidteknik? Varför strävar vi efter detta? Hur går vi till väga för att nå de skidtekniska målen?
 • Fundera och reflektera kring bokens olika ämnen och områden
 • Reflektera över sitt eget ledarskap
 • Bli stimulerad till att vilja fördjupa sig inom vissa områden och annan litteratur
 • Fakta

  Titel Alpin skidteknik
  Författare Stefan Zell
  ISBN
  Artikelnummer 12006
  Utgivningsår 2004
  Sidantal 64
  Format Mjukband